Vertaal vanuit het Nederlands naar   
  T +31(0)70-3259115 info@ryzolin.com
  • Industrie
  • Offshore & Raffinaderijen
  • Vliegtuig & Helikopter
  • H.A.C.C.P. & Voedingsmiddelen
  • Automotive & Recreatie

Ryzolin B.V.

Pres. Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Holland
T +31-(0)70- 3259115
F +31-(0)70- 3259142
info@ryzolin.com

Exterieur Vliegtuig & Helikopter

 RYZOLIN Aircraft cleaner

Onderstaand een overzicht van de Ryzolin® producten voor extrene reiniging van vliegtuigen en helicopters.

Ryzolin® Aircraft Cleaner is een krachtige shampoo voor het reinigen van het exterieur van vliegtuigen en helikopters. Oplosmiddelvrij en minder ARBO en Milieubelastend samengesteld.
Op verzoek van Maintenance ontwikkelde we deze krachtige reiniger die dankzij de gunstige pH-waarde van dit product, dat een sterke reiniging bewerkstelligt, tast zij geen aluminium, kunststoffen, etc. aan, daar zij hierop geïnhibiteerd en gecertificeert is. Deze hoogwaardige reiniger wordt zeer gewaardeerd door zijn gebruikers door zijn optimale prestatie.

Dosering
Afhankelijk van de vervuilingsgraad kan het product met water aangelengd tot 1 : 100. Normaal verbruik 1 : 20 voor de verwijdering van algemene verontreinigingen op het exterieur van vliegtuigen en helikopters. Zeer zware vervuilingen 1: 5 tot 10 veelal olie en roet van uitlaten onder de vleugels en op het staartstuk en van koolstof op de landingsgestellen.

De Ryzolin® Aircraft Cleaner is in de USA getest en gecertificeerd conform de normen van Boeing, Douglas Aircraft Company en Fokker Aircraft Company.

Eigenschappen

Oplosbaar in water Volledig
Biologisch afbreekbaar Vlgs. Europeese richtlijnen
Gebruiks concentratie Exterieur (afh. vervuiling) 1 : 10 tot 1 : 100
Algemene concentratie 1 : 20
Verpakkingen 20 ltr. : 200 ltr. : 1000 ltr.

Ryzolin® Aircraft Cleaner Gel
Op specifiek verzoek van sommige maintenance groepen is deze gel ontwikkeld voor reiniging van het gehele vliegtuig en helicopter. Op deze manier beweren ze te verminderen op product, mankracht en de hoeveelheid afval alsmede een schonere werkplek aangezien het product aan het oppervlak.blijft plakken

Tevens bij gebruik aan onderzijde van het toestel en motoren zodat het product gemakkelijk ingeborsteld kan worden en na circa 5 minuten afspuiten.

Deze gel is dermate viscieus gemaakt dat zij tevens vernevelbaar is middels een bekerspuit ( zgn. kero-spuit) of professioneel middels een HP Gel Spray Installatie en daarmee efficiency kan verhogen.

Voor kleine oppervlakken kan het ook handmatig gebruikt worden.

Eigenschappen

Gebruiksconcentratie As-is
Overig Zie boven


Algemene gebruiks toepassing
Beide producten: spray op oppervlak, borstel in en na +- 5 minutes afspuiten. (Afh. vervuilingsgraad.) Ryzolin® levert een complete Aircraft reinigings concept: intern, extern inclusief werkplaats reinigings concept.

Alle vermelde gegevens zijn gebaseerd op praktijk- testen/ervaringen en informatie welke, voorzover ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien toepassing door gebruiker buiten onze controle ligt, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.