Vertaal vanuit het Nederlands naar   
  T +31(0)70-3259115 info@ryzolin.com
  • Industrie
  • Offshore & Raffinaderijen
  • Vliegtuig & Helikopter
  • H.A.C.C.P. & Voedingsmiddelen
  • Automotive & Recreatie

Ryzolin B.V.

Pres. Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Holland
T +31-(0)70- 3259115
F +31-(0)70- 3259142
info@ryzolin.com

Offshore, Raffinaderijen, Proces Industrie

Decontamineren, Emissiereductie, Koolwaterstof en Gasvrij maken, Ontvetten, Reductie/ Eliminatie H2S en Pyrofoor materiaal, LEL tot +- 0, Benzeen niveau < 0.2.

Applicaties in de chemische / proces industrie zijn niet gemakkelijk in te delen. Grote verscheidenheid in samenstelling en type alsmede omgeving (ARBO / Milieu) en afvalwaterproblematiek zijn een belangrijk onderdeel van het reinigingsproces. Aangezien elke toepassing zijn eigen individuele aanpak (oppervlakte actieve stoffen) nodig heeft en de markt regelmatig nieuwe eigen processen / producten introduceert speelt Ryzolin® op bovenstaande aspecten continue optimaal in.

Ryzolin® series zijn, mede in overleg met de branche ontwikkeld en goedgekeurd, voor activiteiten als Chemisch Technisch Reinigen (CTR), decontamineren, emissie reducties en Cleaning In Place (C.I.P). Door gebruik te maken van deze moderne methode, circulatie van reinigingsproduct, geeft dit grote besparingen in onderhoudskosten en tevens reductie van proceskosten door de verhoging van de installatie efficiency. Deze methode is veiliger, sneller en de "turnaround" tijd aanzienlijk bekort.

Voor verwijderen van o.a.: crude oil soorten, tectyl, teer, asfaltenen, polystyreen, resins, polymeren, kunstharsen, gepolymeriseerde katoenzaadolie, pigmentverven, reiniging van filters, ontkalken, ontroesten, equipment en leidingsystemen reinigen, ontgeuren, reduceren / elimineren H2S, Pyrofore materiaal, mercaptanen, etc. uit procesapparatuur, reactoren, opslagtanks, van tankwanden, warmtewisselaars, leidingen, enz. Keuze uit Ryzolin® producten in hoge concentraten: alkalische-, neutrale-, zure- pH en/of oplosmiddelhoudende mix. Indien gewenst tailormade versies.


Enkele applicaties

 
 


Product basis series

Alkalische reinigers pH. 9 - 14

(Nadere productinformatie beschikbaar, info@ryzolin.com)

Ryzolin Safetyclean ® 1Product is een heavy duty cleaner voor het verwijderen / decontamineren van met name Crude-oils, Olie-derivaten, vetten, koolwaterstoffen, etc. Hoog geconcentreerd. Zelf de-emulgerend. Water aanlengbaar tot 1: 100 + stomen.

Ryzolin Safetyclean ® 5 is een vloeibaar geïnhibiteerd krachtig alkalisch reinigingsproduct voor verwijdering van minerale olie en / of vetten. Reduceert / elimineert tevens o.a. H2S en mercaptanen, zwavelaanslag, en diverse oxides. Product is een universele reiniger welke veilig kan worden toegepast voor zowel non-ferro als ferro metalen. Product bevat complexvormers die verstoppingen door kalksteenvorming in nozzels en leidingen van de reinigingsapparatuur voorkomt. Zelf de-emulgerend. Aanlengbaar tot 1 : 100. + stomen.

Ryzolin ® 7 is een vloeibaar zeer zwaar alkalisch reinigingsproduct voor verwijdering van zware aanslag op sterk vervuilde stalen onderdelen. Reduceert / elimineert tevens o.a. H2S en mercaptanen, zwavelaanslag, en diverse oxides. Product wordt toegepast indien men op stalen applicaties een nog krachtiger product als Ryzolin 5 wil inzetten. Let op: niet op nonferro materialen gebruik, daarvoor Ryzolin Safetyclean® 5 inzetten. Aanlengbaar tot 1 : 100.

Ryzolin ® Economic is een universeel inzetbare, krachtige en geconcentreerde alkalisch reinigings- en ontvettingsproduct. Is snel de-emulgerend voor toepassing met olie / water-afscheider. Kan ook met zoutwater aangelengd worden. Geheel oplosmiddelvrij. Verwijdert minerale vervuilingen, vetten en verscheidene organische vetten, etc. Verwijdert / vermindert ook H2S en mercaptanen uit columns en geuroverlast uit opslagruimte, containers etc. Water aanlengbaar tot 1: 100 Bij stomen inzetbaar tot 154.gr.C

Ryzolin ® HDC is een mengsel van plantaardige oplosmiddelen stoffen van het terpenen-type, emulgatoren en wateronthardingsagents. Product is een z.g. heavy duty cleaner voor het verwijderen van o.a. asfalt, koolaanslag, crude-oils, kunstharsen, teer, olie en vetten. Aanlengbaar tot 1: 100 ( Zeer geschikt voor C.I.P. applicaties)

Neutrale reinigers pH. 7 - 8

(Nadere productinformatie beschikbaar, info@ryzolin.com)

Decontamineren, koolwaterstofvrij maken, gas residuen, reduceert / elimineert waterstofsulfide, mercaptanen, pyrofore materiaal, LEL tot + - 0, benzeen niveau +- 0.

Ryzolin Safetyclean ® 12 ( Decontamineren, Cleaning In Place, Stomen ). LEL tot +- 0, benzeen < 0.2 ppm. Product is een neutrale heavy duty cleaner voor het verwijderen van met name Crude-oils, Olie-derivaten en vetten uit allerhande proces installaties: opslagtanks, reactoren, tankwanden, warmtewisselaars, Hoog geconcentreerd. Stabiele emulsies tijdens CIP vervolgens langzaam de-emulgerend. Aanlengbaar tot 1: 200 en inzetbaar bij stoom applicatie.

Ryzolin Safetyclean ® 12 H (Decontamineren, Cleaning In Place, Stomen ). LEL tot +- 0, benzeen < 0.2 ppm. Product is een universeel inzetbaar neutrale pH extra hoog geconcentreerd heavy duty cleaner voor het decontamineren, reinigen van proces installaties: reactoren, opslagtanks, tankwanden, warmtewisselaars, procesapparatuur, pijpleidingen etc. Ryzolin Safetyclean 12H verwijdert optimaal Crude-oils, koolwaterstoffen, Olie-derivaten en vetten, mercaptanen, gasresten, Elimineert / reduceert o.a. H2S, CO2, Pyrofore reacties. Zeer Stabiele emulsies. Zowel water als oplosmiddel aanlengbaar tot 1: 400. Tevens inzetbaar bij stoom applicatie.

KWS gebaseerde REINIGERS pH. nvt

(Nadere productinformatie beschikbaar, info@ryzolin.com)

Decontamineren, Reinigen / Ontvetten op Oplosmiddel basis. Diverse samenstellingen w.o.

Ryzolin Safetyclean® 34 is een zeer krachtig middel op basis van speciale mix plantaardige grondstoffen en koolwaterstoffen voor zo breed mogelijke toepassingen. Verwijdert ingedroogde olie, teer, cokes typen, epoxy, taaie vetten, hars, anti - corrosiecoatings, (druk) inkten, resin, composieten, polymeren en vele andere industriële vervuilingen. Tevens uitstekend inzetbaar als C.I.P. reiniger. Zelf de-emulgerend. aanlengbaar tot 1: 200. Vlampunt ca. 80 gr.C

Ryzolin Safetyclean® 42 en 43
Producten zijn z.g. heavy duty cleaners voor het reinigen / ontvetten van (proces) equipment, machines, motoren, onderdelen. Verwijdert paraffine, vet, smeermiddelen, teer, lijm, div. plastics, proces residuen, tectyl, etc. Vlampunt circa 50° C.

Ryzolin Safetyclean® 52 is een krachtig middel op basis van speciale mix van koolwaterstoffen. Verwijdert ingedroogde olie, teer, cokes typen, taaie vetten, hars, anti - corrosiecoatings, (druk) inkten, en vele andere industriële vervuilingen. Tevens uitstekend inzetbaar als C.I.P. reiniger. Door het grote vuil- en vetopnemend vermogen kan bij circulatiereiniging met één cleanings¬batch meerdere cleaningen worden uitgevoerd. (afhankelijk van mate van vervuiling.) Vlampunt > 61°C.

Ryzolin Safetyclean® 78 is een zeer krachtig middel op basis van speciale mix koolwaterstoffen en toe-slagstoffen voor toevoeging aan bijv. een LCO spoeling om deze een reinigende slag te laten maken. Vlampunt > 40°C.

Ryzolin Safetyclean® 79 is een zeer krachtig middel op basis van speciale mix plantaardige grondstoffen. Milieuvriendelijke vloeistof op basis van biologisch afbreekbare koolwaterstoffen. Geschikt voor reinigen en ontvetten van allerhande (proces) installaties van zware crude based residues. Vlampunt > 101 º C

Ryzolin Safetyclean® 85 is een krachtig middel op basis van speciale mix van grondstoffen. Het verwijdert ingedroogde olie, teer, taaie vetten, tank sludge, hars, anti - corrosiecoatings en vele andere industriële vervuilingen.. Geschikt voor reinigen van installaties van zware crude based residues. Vlampunt > 85 º C.

Zure reinigers pH. < 2

(Nadere productinformatie beschikbaar, info@ryzolin.com)

Ryzolin Safetyclean® 15 Product is de krachtigste anorganische heavy duty, zure reiniger, geïnhibiteerd (ARBO en corrosie vriendelijker) in gebruik. Voor het professioneel verwijderen van met name zware roest en kalkhoudende (CaCO3) vervuilingen, oxides en sporen vet- en olie resten op oppervlakken en in proces apparatuur. Door tevens ontvettende eigenschappen van de speciale formulering geeft het tijdsbesparing door slecht 1 benodigde reinigingsbadge. Concentraat aanlengbaar tot 1: 100.

Ryzolin Safetyclean® 24
Product is een unieke, geïnhibiteerde, zeer krachtige sterk organisch zure cleaner voor het verwijderen van met name kalkhoudende (CaCO3) vervuilingen en oxides. Zeer breed inzetbaar voor allerhande vervuilingen en equipment. Door de tevens ontvettende eigenschappen geschikt voor vervuilingen met sporen vet- en olie resten waardoor tijdwinst. ARBO vriendelijker en minder milieu belastend. Inzetbaar voor div. RVS, gegalvaniseerd en koolstof staal, aluminium, koper, plastic, tevens geverfde oppervlakken* Hoge oplosbaarheid van zouten, chloor vrij, geen hinderlijke geur.( vrij van fosforzuur en zoutzuur ). Aanlengbaar tot 1: 100. Hoge temp. inzetbaar.

 

OXIDATOR PYROFOOR / STANKVERWIJDERING

(Nadere productinformatie beschikbaar, info@ryzolin.com)

Ryzolin Safetyclean® 65 product is een krachtige vloeibare oxidator voor brede industriële applicaties. Chemisch weg oxideren / verwijderen van o.a. FeS (pyrofore effecten), H2S, benzeen, mercaptanen, sulfides, disulfides, sulfites, aromaten, cyanide, en andere overlast gevende (geur) restanten uit proces equipment, tanks, gaswassers, etc. Elimineren van pyrofore reacties in installaties. Geur controle / eliminatie van geur bij afval water systemen. Andere toepassingen waar een krachtige oxidatie stap nodig is en waar relatieve veiliger toepassings eigenschappen gewenst zijn als bijv. peroxide, natrium bromaat, hypochloriet, permanganaat, etc.

Overige Ryzolin ® producten beschikbaar

o.a.:
Antifoam , Corrosie Inhibitor, Foam additive, Polystyreen-, Polyurethaan-, div. pigment verven – verwijderen, Werkplaats reinigers: o.a. voor Onderdelen spoelbak, Vloerreinigers, Ultrasoon, HD reinigers, etc..

* Stuur vrijblijvend een monster van de applicatie en / of beschrijving van uw toepassing op, wij kunnen een pre-labtest doen voor onze klanten en een optimale productselectie en advies geven.

Email uw vraag naar: info@ryzolin.com of bel ons voor een vrijblijvende afspraak zodat wij voor u een werkbare selectie, behandelingsadvies c.q. productpresentatie kunnen geven.