Vertaal vanuit het Nederlands naar   
  T +31(0)70-3259115 info@ryzolin.com
  • Industrie
  • Offshore & Raffinaderijen
  • Vliegtuig & Helikopter
  • H.A.C.C.P. & Voedingsmiddelen
  • Automotive & Recreatie

Ryzolin B.V.

Pres. Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
Holland
T +31-(0)70- 3259115
F +31-(0)70- 3259142
info@ryzolin.com

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk

Ryzolin B.V. is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil Ryzolin B.V. ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Doormiddel van deze pagina willen wij iedereen van wie Ryzolin B.V. gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is, ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website

Ryzolin B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, zijn de gegevens die u aangeeft waarmee u onze website bezoekt, de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor het aanleveren van de door u aangevraagde informatie en/of verwerking van orders, etc.

Bewaartermijn

Ryzolin B.V. verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Ryzolin B.V. bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden

In beginsel zal Ryzolin B.V. geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. Ryzolin B.V. doet dit uitsluitend wanneer dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien Ryzolin B.V. uw gegevens doorstuurt naar een derde, zal Ryzolin B.V. rekening houden met de toepasselijke wetgeving. Aangezien Ryzolin B.V. een internationaal bedrijf is, zal het in sommige gevallen nodig zijn dat data ook buiten de EU verwerkt zal worden. Ook hier wordt rekening gehouden met de toepasselijke wetgeving. Ryzolin B.V. zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketing doeleinden.

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door Ryzolin B.V. verwerkt worden, heeft u bepaalde rechten. U heeft het recht om:

• te verzoeken dat Ryzolin B.V. u inzage verschaft in de persoonsgegevens die Ryzolin B.V. van u verwerkt;
• te verzoeken dat Ryzolin B.V. eventuele onjuiste en/of verouderde persoonsgegevens aanpast;
• te verzoeken dat Ryzolin B.V. onvolledige persoonsgegevens aanvult;
• te verzoeken dat Ryzolin B.V. uw persoonsgegevens verwijdert;
• te verzoeken dat Ryzolin B.V. minder van uw persoonsgegevens verwerkt;
• te verzoeken dat Ryzolin B.V. persoonsgegevens overdraagt naar een derde;
• bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Ryzolin B.V.

Ryzolin B.V. zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoord geven. Indien Ryzolin B.V. besluit uw verzoek niet te honoreren zal Ryzolin B.V. u daarvan op de hoogte brengen. Ryzolin B.V. kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen

Wijzigingen

Ryzolin B.V. kan deze privacyverklaring zonder aankondiging wijzigen. Indien wij deze privacyverklaring wijzigen, dan zal die gewijzigde versie op deze pagina staan. Het is raadzaam deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

Vragen en contact functionarisgegevensbescherming

Voor eventuele vragen persoonsgegevens, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming via: info@ryzolin.com. Wij zullen ons best doen om vragen goed en duidelijk te beantwoorden en klachten zo goed mogelijk op te lossen.

Laatst gewijzigd op: 23 mei 2018